HYUNDAI Model(s):

ACCENT ~ AZERA ~ ELANTRA ~ ENTOURAGE ~ EXCEL ~ EXCEL3 ~ SANTA FE ~ SCOUPE ~ SONATA ~ TIBURON ~ TUCSON ~ VERACRUZ ~ XC250 ~ XG ~ All HYUNDAI Model(s)

HYUNDAI Bolt Pattern(s):

4 X 100 ~ 4 X 4.5 ~ 5 X 4.5 ~ 6 X 5.5 ~ All HYUNDAI Bolt Pattern(s)

HYUNDAI Wheel Size(s):

13 X 5 ~ 14 X 6 ~ 15 X 6 ~ 15 X 7 ~ 16 X 6.5 ~ All HYUNDAI Wheel Size(s)HYUNDAI Models / Bolt Pattern and Wheel Size Information: